Stel cookie voorkeur in

Wat is Acadin?

Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen (25% best presterende leerlingen, inclusief hoogbegaafde leerlingen). Acadin helpt leerkrachten deze kinderen te prikkelen met leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten, maar ook met korte opdrachten voor de laatste 10 minuten van de les. Talentvolle leerlingen zijn tenslotte slim en nieuwsgierig, ze hebben veel vragen en ze hebben vooral uitdaging nodig. Acadin ondersteunt u bij het realiseren van uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen.

Acadin is voor talentvolle leerlingen in het primair onderwijs. Een omgeving die gevuld is met uitdagende leeractiviteiten over allerlei onderwerpen. Speciaal geselecteerd om het leren op school voor slimme leerlingen te verrijken. Kenmerkend voor deze leeractiviteiten is, dat ze een open karakter hebben. Er moet écht nagedacht worden. Leerlingen leren dus niet alleen feitenkennis en vaardigheden, ze leren ook hoe ze moeten leren! En juist dat is zo belangrijk voor deze groep leerlingen.

Onbegrensd leren en grenzen verleggen

De leeractiviteiten die vanuit de Digitale Leeromgeving vindbaar gemaakt worden, dagen uit om de eigen grenzen te verleggen, doordat alleen voor de doelgroep geschikte materialen worden opgenomen. Er kan gericht worden gezocht naar leeractiviteiten die aansluiten bij het leerniveau (leerjaar) per vakgebied, moeilijkheidsgraad, interesses en op (denk)vaardigheden (leerstrategieën) of begaafdheidsgebieden, waar in de betreffende leeractiviteit een beroep op wordt gedaan.

Aansluiting op de actualiteit en ontwikkelingen

Activiteiten sluiten nauw aan bij ontwikkelingen die zich op dit moment in het onderwijs voordoen. Denk aan 21st century skills, samenwerkend leren, meervoudige intelligentie etc. Al deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de activiteiten. 

Activiteiten binnen de leerlijn en losse activiteiten 

Door het koppelen van activiteiten aan een leerling is het mogelijk een doorlopende ontwikkelingslijn te creëren met behulp van de activiteiten uit Acadin. Het blijft echter ook mogelijk om losse activiteiten te selecteren. Dit zijn uitdagende activiteiten die los van de leerlijn door kinderen uitgevoerd kunnen worden.

Tijd- en plaatsonafhankelijk leren

De leeromgeving die Acadin biedt, is altijd toegankelijk, waardoor tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk wordt gemaakt. Hiermee worden de grenzen van de eigen klas en school doorbroken. De leerling heeft in de eigen klas, verrijkingsklas, thuis, of elders altijd toegang tot de omgeving, zijn leeractiviteiten, behaalde resultaten en portfolio.

De leerkracht blijft een belangrijke schakel in het leerproces, ook voor de kinderen die met Acadin aan de slag gaan. De opbouw van de activiteiten is zo vormgegeven dat er altijd sprake is van een instructiemoment (door de leerkracht, via tekst of met behulp van een video). De activiteit wordt afgesloten met een feedback moment door de eigen leerkracht.