Stel cookie voorkeur in

Vraag & antwoord

Instructie video's over gebruik van Esis

Vraag: Leerkrachten die een tijdje niet in Esis gewerkt hebben komen vaak met vragen. Daarbij wil ik ze verwijzen naar instructie video's. Waar kunnen zij die vinden?

 

Antwoord: Via de site: https://www.rovict.nl/producten/esis/instructievideos kunnen diverse instructie video's bekeken worden.

 

Toelichting op (LA) Leerachterstandberekening

Voor meer informatie over de berekening en de toepassing van de relatieve leerachterstand:

Relatieve leerachterstand
 

Overlap zorgniveau deels mogelijk

Zoals tijdens de cursus werd verteld moeten in het leerlingdossier periodes met een zorgniveau hoger dan 0 op elkaar aansluiten. Overlap is dus niet mogelijk en wordt door het systeem geweigerd.

Er is echter één uitzondering:
Het is mogelijk om binnen een REEDS AFGESLOTEN zorgniveau-periode een andere, kortere, periode in te voegen met hetzelfde of een ander niveau. Deze periode moet worden begonnen en afgesloten tijdens de eerstgenoemde periode. Je kunt dus alleen achteraf een periode binnen een andere periode plaatsen.

Actueel overzicht beschikbare toetsen in Esis en nieuwe toetsen activeren

Vraag:  Hoe kan ik nieuwe toetsen die op school afgenomen worden activeren in Esis?

IB-ers kunnen in Esis toetsen activeren die op school gebruikt worden via: Mijn Menu- onder Toetsen - Toetsen activeren.

   Kies een vormingsgebied (bv. Rek. en Wisk.)

   Vink betreffende toets aan. Met de plus + knop kun je meerdere toetsen uitvouwen.

   TIP: vink alleen toetsen aan die echt op school gebruikt worden. Dit voorkomt verwarring bij leerkrachten.

   Klik op:  Gereed.

Een Uptodate overzicht met alle beschikbare toetsen in Esis, de volledige naam , de korte naam, jaar van uitgave en omschrijving van de toets vind je op de site van Rovict (http://www.rovict.nl/contact/veelgestelde-vragen/esis/toetsresultaten-invoeren-toetsbeheer)

Onder tabblad:  Contact  en Veel gestelde vragen.

* Toetsresultaten invoeren en beheren.

* Welke toetsen zijn aanwezig in Esis?

      Je kunt een overzicht downloaden, de toetskalender van Cito downloaden en een demo bekijken over Toetsgebruik Onderhouden.

Inrichting gebruikers, rollen en rechten

Overzicht van gebruikers en standaardrollen: Overzicht
 
Tijdens de trainingen EsisB is uitleg gegeven over de standaardinrichting gebruikers, rollen en rechten, die geldt voor alle scholen van Delta, Fluvius en Basis.
Een gebruiker kan op grond van zijn/haar functie binnen de school gekoppeld worden aan één of meer standaardrollen. Aan een standaardrol zijn rechten verbonden die bepalen wat die rol wel en niet mag zien en kan doen in Esis. (niet zichtbaar, alleen lezen of mutatierechten)  

We zullen deze inrichting regelmatig evalueren a.h.v. van gebruikerservaringen en waar wenselijk bijstellen.

Gezien de wet op de privacy (AVG) dient hier uiterst zorgvuldig mee omgegaan te worden. 

 

Standaardinrichting hulptabellen Registraties en Zorgniveaus

Compleet overzicht van de standaardinrichting registraties en zorgniveaus: 
StandaardInrichting Esis-B zorgniveaus en registraties 

Vanuit de gezamenlijke intentie om te komen tot een eenduidige aanpak in handelingsgericht werken volgens het model van 1 Zorgroute, is het van belang dat we voor de inrichting van ons zorgdossier Esis afspraken maken over eenduidige terminologie, dat we dezelfde taal spreken
De standaard-inrichting Registraties en Zorgniveaus is (na overleg met onderwijszorg en samenwerkingsverband) accoord bevonden door de gezamenlijke besturen.
Tijdens de trainingen van oktober-november hebben de cursisten hiermee kennis gemaakt.
In deze inrichting is vastgesteld welke terminologie we gebruiken bij het aanmaken van registraties. Deze terminologie is vastgelegd in de hulptabellen dossier, die beheerd worden op bovenschools niveau.

Verklaring toetskalender pas en benaming van cito naar de benamingen van toetsen in Esis

Overzicht met de verklaring van toetsen van de toetskalender PAS en de benaming van Cito naar de benamingen van toetsen in Esis: Overzicht
 
Dit overzicht is bijgewerkt nav de release van mei 2011, waarbij in Esis de toetsbenaming zoveel mogelijk iis afgestemd op de benaming die Cito hanteert.

Instellen DL en wat als de DL niet correct wordt weergegeven in toetsoverzichten

(Zie ook HANDLEIDING voor cursisten Training Esis-B voor IB-ers, EsisB-specialisten en Administratief medewerkers - blz 3 )

De richtlijn is : DL loopt door bij doubleren, met een maximum van 60.
Instellen DL voor één of meerdere leerlingen kan via 'Modules - DL aanpassen'
In het scherm DL aanpassen zie je dan bij doubleurs eind groep 8 wel DL 70 , maar in toetsoverzichten staat bij die leerlingen gewoon 60.
Als dit laatste niet het geval is , volg dan onderstaande stappen :
Het kan voorkomen dat als je de DL hebt aangepast via 'Modules - DL aanpassen', de aangepaste DL niet wordt doorgevoerd bij toetsoverzichten (bijv. bij Toetsoverzicht Leeswoordenschat) 

Oplossing ('workaround')

 • Ga naar 'Modules - DL aanpassen' en selecteer de betreffende groep en alle leerlingen daarvan;
 • Check of alles klopt (pas eventueel nog de DL aan van betreffende leerlingen);
 • klik op de knop ‘Collectief’ (onderin);
 • wijzigingen worden nu doorgevoerd en je krijgt daarna een overzicht met het aantal wijzigingen per kind;
 • als je nu weer kijkt bij het betreffende toetsoverzicht(bijv. bij Toetsoverzicht Leeswoordenschat), dan moeten de DL's wél kloppen.

Veel gestelde vragen over toetsen, dl en ontwikkelingsperspectief

Op het berichtenscherm van Esis staat sinds 19 januari 2011 een mededeling en link  'Releasenotes...'
Deze verwijst naar een PDF met alle recent doorgevoerde en nog te verwachten updates en mutaties.
Klik hier voor de Releasenotes

Berekening Toetsscores
Bij de update halverwege januari 2011 – is de berekening toetsresultaten op 2 cijfers achter de komma doorgevoerd
Bij deze Toetsupdate heeft Rovict zelf de herberekening in het bestaand toetsbestand doorgevoerd
 
Entreetoets :
De entreetoetsen groep 5, 6 en 7 zijn bij de laatste update ondergebracht bij de betreffende vakgebieden
Deze moet je eerst zelf 'klaarzetten' (aanvinken) via Beheer - Instrumenten - Algemeen:
onder het vakgebied:

 • Spelling 2008
 • Begr lezen 2008
 • Woordenschattoets 2008
 • Rek. en Wiskunde 2008
 • Studievaardigheden

NB: de scores van Entreetoetsen voorjaar 2010, zijn niet meegenomen bij de Cito-conversie. Deze moeten dus nog handmatig ingevoerd worden.

Klopt het dat het invullen van uitsluitend een ruwe score tot een andere beoordeling kan leiden dan via het invullen van de itemscores, omdat bij itemscores ieder item een ander ‘weging’ kent ?
Itemscores: 

 • Bij Cito is dit wél het geval (items zijn dus ‘gewogen’). In Esis is dit niet zo.
 • Dit kan leiden tot een klein verschil in de ruwe score (max. min of plus 1)

Bij de Dult-koppeling worden alleen ruwe scores overgezet van Cito naar Esis. Niet de opmerkingen en itemscores (dit levert Cito niet uit)

 • Dult-koppeling met betaalde versie van Cito (ong. 80 euro per jaar) gebeurt automatisch.
 • Met gratis versie van Cito gebruik je een andere vorm van Dult-koppeling via export en import van CSV
 • In de gratis versie van Cito kun je digitale toetsen plannen en resultaten weergeven mét de analyse
 • Je maakt een analyse om individueel inzicht te krijgen in de leerbehoefte van een leerling, en evt op groepsniveau wat de aandachtsgebieden zijn .

 
Bij invullen itemscores RW alg 2008 gaat de lijst na item 36 plotseling verder met 201. Ontbreekt er iets ?
Antwoord:  item 1 t/m 36 = boekje 1 / items vanaf 201 = boekje 2
Dit kun je bekijken via:

 • Instrumenten – instrumenten : toets aanklikken – Inzien
 • hier kun je zien welke normeringen er aan hangen, de afnamemomenten
 • instrumentenversies, vaardigheidsscores, categorieën, antwoorden per item
 • omrekeningstabel ruwe score naar DLE
 • Soms kun je in groep 3 bij een leerling met een A-score en een leerling met een D-score eenzelfde DLE krijgen. Dat komt omdat de onderkant van de tabel niet verder naar beneden gaat
 • Boom-testuitgevers stellen de DLE’s vast (DLE-boek)

Kortste weg naar toetsoverzichten
Ik ga als leerkracht (in demo) via Mijn Esis > Mijn toetsresultaten > Groep + leerlingen selecteren – 
toets RW alg 2008. Ga vervolgens naar toetsoverzichten > overzicht per leerling en moet wéér aangeven welke toets ik wil! Doe ik iets onlogisch?
Antwoord: de kortste weg is via Informatie-Toetsoverzichten

AVI-toetsen : hoe gegevens invoeren ?
Wordt bij de update halverwege januari 2011 aangepast : tijd en fouten invoeren, zoals men dat in Cito lovs gewend is

Signaal bij DMT-3 – Cito geeft aan dat je na kaart 3 (bij een te lage score) , ook kaart 1 en 2 moet afnemen. Dit signaal wordt ook in Esis ingebouwd

Benaming toetsen in Cito en Esis  niet synchroon
Benaming wordt door Rovict aangepast, synchroon aan Cito-benaming
Vraag : bij een score A – staat er toch een grote leerachterstand vermeld. 
Verklaring : Er is een toets uit een lager leerjaar afgenomen, of het is een zittenblijver waarvan de DL 10 maanden hoger uitvalt
 
Onjuiste DL bij Toetsoverzicht Leeswoordenschat 
Afspraak is : DL loopt door bij doubleren, met maximum van 60.
Instellen DL voor één of meerdere leerlingen kan via 'Modules - DL aanpassen'
Probleem : In het scherm DL aanpassen zie je dan bij doubleurs eind groep 8 wel DL 70 , maar in toetsoverzichten staat bij die leerlingen gewoon 60.
 
Als dit laatste niet het geval is, dan geldt onderstaande:
 
Het kan voorkomen dat als je de DL hebt aangepast via 'Modules - DL aanpassen', de aangepaste DL niet wordt doorgevoerd bij toetsoverzichten (bijv. bij Toetsoverzicht Leeswoordenschat) Oplossing ('workaround')

 • Ga naar 'Modules - DL aanpassen' en selecteer de betreffende groep en alle leerlingen daarvan
 • Check of alles klopt (pas eventueel nog de DL aan van betreffende leerlingen)
 • klik op de knop ‘Collectief’ (onderin)
 • wijzigingen worden nu doorgevoerd en je krijgt daarna een overzicht met het aantal wijzigingen per kind
 • als je nu weer kijkt bij het betreffende toetsoverzicht(bijv. bij Toetsoverzicht Leeswoordenschat), dan moeten de DL's wél kloppen.

DL aanpassen doe je via Modules – leerlingen – inschrijving- onderwijs : kun je DL ook handmatig aanpassen, maar dit hoeft niet : Esis zet automatisch DL op 0 op 1 augustus van het kalenderjaar waarin het kind 6 jaar wordt
DL aanpassen voor één vakgebied kan niet binnen Esis algemeen, maar wél via ontwikkelingsperspectief : Daar kun je de leerrendementsverwachting voor een leerling per vakgebied bijstellen (verwachtte ontwikkelingslijn DL-DLE)
Toetsoverzicht individueel : combineren van meerdere grafieken in één overzicht : Toetslijst individueel , DLE-DL grafiek en/ of Cito-lvs grafiek (als in Cito-lovs)
Dit kan niet in Esis. De makkelijkste Workaround is het maken van printscreens en deze plakken en bijsnijden in Word.

Stand van zaken ‘doorklik informatie’ bij toetsoverzichten, grafieken… (als in Cito-lovs)
Bij Schoolresultaten – Dwarsdoorsnede en Trendanalyse kun je klikken op een onderdeel uit de tabel en krijg je te zien welke leerlingen met welke scores het betreft. Deze functie wordt in voorjaar 2011 verwacht in Esis

Ontwikkelingsperspectief:
Hoe toetsen selecteren die hierin worden getoond  ?
Via Beheer – huptabellen dossier – Instrumenten selectie ontwikkelingsprofiel
Dit kan alleen gedaan worden door de supervisor bestuur
Via de hulptabel uitstroomniveau kun je de tabel uitstroomniveau aanpassen
Profiel LWOO is discussie-punt. (Sommige scholen voor VMBO-GT bieden ook LWOO aan)
De DL-DLE grenzen kun je hiervoor evt aanpassen, of het item helemaal verwijderen
In uitstroombestemming kun je verwachte uitstroom VO aangeven en met toelichting onderbouwen: Daarna is dit als een gekleurde balk te zien in de grafiek
In de leerrendementsverwachting kun je per vakgebied instellen via DL-DLE wat de afwijkende verwachting is op dat gebied, Dit vervangt dan onder dat vakgebied de gekleurde balk.

Dmt

Vraag:
Heb vandaag een eerste poging gedaan om de CITO DMT in te voeren. Helaas was het niet mogelijk om de resultaten van de drie kaarten afzonderlijk in te voeren. Dit is wel zeer wenselijk! Nu kan niet meer terug worden gehaald hoe de scores op de afzonderlijke kaarten zijn.  Zeker met kinderen die een dyslexie route ingaan, moet dit wel vastgelegd worden. Bij cito is dit probleem vorig schooljaar ook neergelegd en zij hebben dit toen aangepast!

Het optellen van de resultaten is een zinloze en tijdrovende klus. Dus als het anders kan...dan graag!

Oplossing:
In juni 2011 zullen alle kaarten van DMT2009 beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunt u de afzonderlijke kaarten gaan invoeren.

Richtlijn voor hantering dl en dle

DL staat voor Didactische Leeftijd en geeft het aantal maanden aan dat een leerling onderwijs heeft gevolgd vanaf begin groep 3. (aanvang 1 augustus leerjaar 3 = DL 0, op 1 september = DL 1 etc) 
Een volledig schooljaar staat voor 10 onderwijsmaanden. Aan het eind van groep 3 heeft een leerling 10 maanden onderwijs gevolgd en is de DL dus 10. 
Er bestond bij aanvang van de trainingen nog wat verwarring over de hantering van DL bij doubleren. Inmiddels is deze richtlijn eenduidig vastgesteld door de gezamenlijke besturen : Bij een doublure telt de DL door en is die 10 maanden meer dan de DL van de klasgenoten. De DL kan maximaal 60 zijn.
 
DLE is de Didactische Leeftijds Equivalent. Ruwe testscores van didactische toetsen worden m.b.v. scoringstabellen (DLE-boek) omgezet in DLE's. De DLE staat voor het aantal onderwijsmaanden dat een gemiddelde leerling met deze score gevolgd heeft. Bijv. indien een leerling uit begin groep 8 (DL = 51) een testscore behaalt met een DLE van 35, wil dat zeggen dat zijn prestatie overeenkomt met een gemiddelde leerling uit halverwege groep 6. Deze leerling heeft dan een leerachterstand van 16 maanden (51 – 35 = 16).

--------------------------------

Antwoord Rovict:
ESIS laat de DL beginnen op 1 augustus van het schooljaar waarin de leerling voor 1 januari 6 wordt. Het feitelijke tellen begint echter pas in september (=DL 1). Aangezien dit verwarrend is zullen wij de Help hierop laten aanpassen.
Voor wat u precies moet aanpassen bij de zogeheten 'snelle' leerlingen, verwijzen wij u naar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zij kunnen u vertellen wat de richtlijnen hieromtrent zijn.
Zie ook http://www.cfi.nl
 
Antwoord Onderwijszorg Delta:
Ook wij gaan ervan uit dat september de eerste maand is en juni de 10e maand.
Bij een leerling die versneld, bijv. van eind groep 3 naar begin groep 5 gaat is de didactische leeftijd september groep 5 dus 11 maanden en geen 21.
Zo rekenen wij ook binnen OZ.

----------------------------------

Het kan voorkomen dat als je de DL hebt aangepast via 'Modules - DL aanpassen', de aangepaste DL niet wordt doorgevoerd bij toetsoverzichten (bijv. bij Toetsoverzicht Leeswoordenschat) 
Oplossing ('workaround')

 • Ga naar 'Modules - DL aanpassen' en selecteer de betreffende groep en alle leerlingen daarvan;
 • Check of alles klopt (pas eventueel nog de DL aan van betreffende leerlingen);
 • klik op de knop ‘Collectief’ (onderin);
 • wijzigingen worden nu doorgevoerd en je krijgt daarna een overzicht met het aantal wijzigingen per kind;
 • als je nu weer kijkt bij het betreffende toetsoverzicht(bijv. bij Toetsoverzicht Leeswoordenschat), dan moeten de DL's wél kloppen.

OVM

Casus:
Hoe kan ik de gegevens die ik in OVM invoer koppelen aan Esis?

De oplossing:
OVM : Uitgever Memelink werkt vooralsnog niet mee aan uitwisseling met programma's voor schooladministratie (niet met Esis, maar ook niet met ieder andere LAS). Je kunt scores in OVM uitdraaien als PDF en deze in Esis als bijlage koppelen aan het leerlingdossier van een leerling (via registraties). 

Scol

Casus:
Kan ik SCOL gegevens importeren in Esis en hoe print ik de antwoorden op de SCOL vragen inhoudelijk?
 
De oplossing:
Het invoeren van Scol-gegevens dient te blijven gebeuren in de aparte Scol web omgeving, bijv https://start.scol.nl/ Nadat de gegevens van najaar of voorjaar zijn ingevoerd in Scol, kun je deze gegevens overzetten naar Esis, zodat deze zichtbaar zijn in de Esis-leerlingdossiers onder de knop Scol. Dit moet dus twee keer per jaar gebeuren en wel volgens de handleiding hieronder.
Let op de scol gegevens in esis geïmporteerd zijn er alleen om ze in te zien. Uitprinten van Scol gegevens dient nog steeds in de Scol omgeving te gebeuren.
  
Nadat de gegevens van najaar of voorjaar zijn ingevoerd, kun je deze gegevens overzetten naar Esis , zodat deze zichtbaar zijn in de Esis-leerlingdossiers onder de knop Scol.
 
Dit moet dus 2 keer per jaar gebeuren, en wel als volgt :

Scol-gegevens exporteren

 • Open Scol;
 • Log in als beheerder;
 • Ga naar Systeembeheer – scores exporteren;
 • Na enige seconden verschijnt de knop Download;
 • Klik op de knop Download;
 • Sla het Scol-exportbestand op.

 
Scol-gegevens importeren in Esis

 • Open Esis;
 • Log in als applicatiebeheerder of administrateur;
 • Ga naar Beheer – Scol import;
 • Blader naar het opgeslagen Scol-exportbestand;
 • Volgende;
 • Er verschijnt een overzicht met de resultaten van in import.

Herfstsignalering vll etc

Casus:
Graag overzicht wat de afkortingen binnen de signaleringsmomenten VLL betekenen zoals in herfst, winter, lente en eindsignalering.

Oplossing:

zie blz 15-16 Rovict-toetsen in ESIS
 
Dit document 'Informatie mbt beschikbare toetsen in ESIS,  staat ook op deze CLC-site onder Esis-Documenten

Importeren toetsresultaten en overige registraties

Casus:
Wij krijgen regelmatig leerlingen die vanaf een andere basisschool komen. Bij CITO kon ik dan de toetsgegevens importeren (en bij vertrek naar een andere school exporteren). Is dit bij Esis ook mogelijk? Nu moeten alle gegevens handmatig worden ingevoerd en dat kost veel tijd.

Oplossing:
Je kunt via een DOD(digitaal overdrachts dossier) alle gegevens importeren (of exporteren) van een ander administratie programma. De school waar de leerling vandaan komt maakt zo'n DOD en stuurt dat naar je op (met bij behorende code). Via deze link kun je meer informatie vinden:


 

Wachtwoord vergeten?

Casus:
Ik kan niet meer inloggen. Ben wachtwoord vergeten, of het wachtwoord wordt niet meer herkend.
 
De oplossing:
Als je je wachtwoord vergeten bent, log dan in met je naam en klik op de knop: Wachtwoord vergeten. Er wordt dan een tijdelijk wachtwoord naar je school e-mail account gestuurd. Dit wachtwoord is 24 uur geldig. 

Log in met dit wachtwoord en je wordt meteen gevraagd je wachtwoord te wijzigen. Je oude/huidige wachtgwoord is dan dus het wachtwooord dat je net tijdelijk toegestuurd is. Komt er geen e-mail binnen, dan kan het zijn dat je e-mail terecht gekomen is in de Spam-box. Controleer de spam-box of daar een mailtje staat. Mocht dat ook niet het geval zijn, vraagt dan je Esis B specialist binnen je school je email adres te controleren in de groep gebruikers. Ben je door Esis geblokkeerd, vraagt dan je Esis B specialist de blokkade op te heffen.

Toetslijst individueel voor de hele groep - paginascheiding per leerling

Via een 'workaround' is het mogelijk om individuele toetsoverzichten voor een hele groep uit te draaien, waarbij je handmatig instelt dat het overzicht van iedere leerling op een aparte pagina wordt afgedrukt.

zie hiervoor: Instructiekaart Esis-toetslijst individueel voor de hele groep - pagina per leerling 

Toetslijst individueel voor de hele groep - paginascheiding per leerling

Tijdelijke blokkering gebruikers

Casus:
Gebruiker kan via het  inlogscherm niet inloggen, ondanks het gebruik van de juiste gegevens. Zij hebben eerder al wel in Esis gewerkt. Gebruiker krijgt de melding dat deze geblokkeerd is.
 
De oplossing:
De Esis B specialist kan de gebruiker in de groep Gebruikers de blokkade opheffen. Als die gebruiker dan nog niet kan inloggen, dan dient deze na inloggen met alleen de inlognaam te klikken op 'wachtwoord vergeten' , zodat er een nieuw tijdelijk wachtwoord naar de gebruiker wordt verzonden per e-mail. De Esis B specialist dient wel vooraf te controleren of  bij de betreffende gebruiker  het juiste e-mail adres is ingesteld en de juiste gebruikersnaam (voorletter.achternaam) 

Verslagen van oudergesprekken/ IB-ers toevoegen bij leerlingen

Casus:
Verslagen van oudergesprekken worden op welke plaats in Esis ingevoerd?
Wij hebben afgesproken dat we verslagen van oudergesprekken, ib-gesprekken, afspraken over leerlingen, digitaal vastleggen in Esis. Deze dossiergegevens kan ik nergens terugvinden in Esis B.
 
 
De oplossing:
Deze gegevens worden weggezet in de module Registraties die aan elk leerlingendossier hangt. Verslagen van oudergesprekken / 10 minutengesprekken vallen binnen registraties onder Notities. Binnen elke registratie wordt gebruik gemaakt van vaste sjablonen. Zie ook het hulpdocument Wegwijzer registraties in de map Documenten en de instructiekaarten die gaan over Registraties invoeren/inzien/wijzigen. Bij de diverse onderdelen van Registraties kunnen ook bijlagen geplaatst worden als pdf of doc bestanden met toegevoegde info over de leerling.

Toetsanalyse individuele leerling

Casus:
Is het mogelijk de toetsanalyse (itemscore) van een individuele leerling apart af te drukken (exporteren). Nu krijg je alleen de hele groepslijst. Dit is niet handig bij een bespreking van resultaten  met ouders van één leerling.
 
De oplossing:
Dat kan via Informatie - Toetsoverzichten

 • groep en één leerling selecteren - volgende;
 • analyse van toetsresultaten - volgende;
 • kies periode, toets en versie;
 • kies categorie-overzicht, antwoorden-overzicht of foutenanalyse;
 • exporteer het overzicht als XLS of CSV om het verder te kunnen bewerken in excel.

 
NB: Bij het maken van een categorie-overzicht of foutenanalyse is het raadzaam om de selectie van gegevens zo klein mogelijk houden, dus kies één toets en één toetsversie. Zo lukt het om de analyse op één overzicht te krijgen. Dat lukt zeker als je het exporteert naar Xls-formaat , want dan kun je in het overzicht kolombreedtes aanpassen, evt kolommen en (lege) regels verwijderen en via afdrukvoorbeeld het overzicht verkleinen en marges aanpassen.

In de vorm van een Casus en de Oplossing worden problemen behandeld.