Stel cookie voorkeur in

Communicatiefout MijnSchoolInfo (Mededeling)

02-12-2016

ESIS App

Er is een ESIS App beschikbaar voor de communicatie met ouders. Deze App wordt geactiveerd door de school, voor medewerkers van de school. Hiermee zijn mobiel beperkt gegevens van MijnESIS beschikbaar voor de medewerker.
Deze ESIS-App is in opdracht van Rovict gebouwd door MSI en wordt gratis beschikbaar gesteld. Een aantal scholen heeft van dit aanbod gebruik gemaakt.

Gegevens controleren
Scholen die gebruik maken van de ESIS-App, hebben toestemming gegeven voor het gebruik van hun gegevens door MSI. Periodiek vraagt MSI aan de gebruikers van de ESIS-App om hun gegevens te controleren. De gebruikers van de ESIS-App hebben van MSI dit controleverzoek ontvangen. Dat is correct en was ook de bedoeling.
 
Wat is er aan de hand
Echter, door een verkeerde instelling in de software van MSI is dit verzoek ook bij alle andere medewerkers/ouders terechtgekomen van de scholen waar de ESIS-App is geactiveerd maar die niet gebruik maken van de ESIS-App.
 
Scholen die geen ESIS-App geactiveerd hebben of geen gebruik maken van MSI hebben de mailing niet ontvangen.
 
Gescheiden systemen
Voor de duidelijkheid: deze gegevens heeft de school verstrekt aan MSI op basis van de geactiveerde koppeling. De informatiesystemen van Rovict en MSI zijn volledig gescheiden, de mailing die ten onrechte is verstuurd is afkomstig van de informatie systemen van MSI.
 
Voorkomen
Het is duidelijk: dit bericht had niet verstuurd mogen worden. We hebben hierover intensief contact gehad met MSI. MSI werkt er hard aan om deze fout in de toekomst te voorkomen. Meer hierover kunt u lezen op de website van MSI.

Met verontschuldiging van de overlast!